internet marketing services
Highlights
Contact Info
Tweede show
Yesware
W: www.yesware.nl
E: info@yesware.nl
E: support@yesware.nl

Phone: +31 (098) 765-4321
Fax: +31 (123) 456-7890

Logo Yesware
YESWARE.NL

Deze disclaimer beslaat alle gevoerde redactie op de website www.yesware.nl

Voor alle duidelijkheid wijst YESWARE ten aanzien van de website www.yesware.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van YESWARE. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YESWARE. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door YESWARE met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. YESWARE behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel YESWARE alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is YESWARE niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van yesware.nl, welke geen eigendom zijn van YESWARE, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hoewel YESWARE uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door YESWARE worden onderhouden wordt afgewezen.

YESWARE sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website www.yesware.nl.

Voor uitgebreide inhoudelijke informatie m.b.t. het gebruiksrecht van deze website verwijzen wij u naar de onderstaande mededeling:

Deze copyright mededeling beslaat alle gevoerde redactie op www.yesware.nl

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen; producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van YESWARE. Bovengenoemde gegevens worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Benoton, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.



Support
an image

YESWARE levert producten met een hoge kwaliteit. In het geval dat u hulp nodig heeft, zullen wij u ter zijde staan zodat u weer snel verder kunt.

Development
an image

De medewerkers van YESWARE hebben een lange staat van dienst binnen de IT. Met deze expertise zijn wij instaat IT producten te ontwikkelen die robuust zijn en voldoen aan de specificaties.

Strategy
an image

Ons motto is "Keep it simple". Dat is het uitgangs- punt voor de oplossingen die wij bieden. Het eindresultaat moet zijn dat u meer tijd kan besteden aan de primaire business.

“YESWARE makes IT simple.”



Maintained by WebManager a Yesware product.